Skip to main content

Luister hier naar de podcast over het Mirakel van Bergen

De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Ook niet in Bergen, waar 600 jaar geleden een echt ‘mirakel’ is gebeurd.

In het najaar van 1421 was er een enorme stormvloed, die door de duinen bij Petten brak en alles en iedereen met zich meesleepte. Het zeewater drong ver het land in en kwam pas tot bedaren tegen de hoge grond bij het Bergense Zanegeest.

Daar vond de schout van het dorp een kistje uit de verwoeste kerk van Petten. In dat kistje zaten gewijde voorwerpen en heilige hosties. Die hosties staan voor het lichaam van Christus, en het water in het kistje was dus ook niet zomaar water. Het werd in een houten kom opgeborgen en pas een halfjaar later weer tevoorschijn gehaald. Toen bleek het water rood te zijn geworden, en dat werd direct opgevat als het bloed van Christus. De bisschop erkende dat er hier sprake was van een wonder. Een “mirakel”.

Vanaf dat moment trok Bergen duizenden pelgrims, die veel geld in het laatje brachten. De kerk werd er rijk van en het dorp bloeide op, totdat de Tachtigjarige Oorlog er een eind aan maakte.

In deze podcast vertellen de acteurs het verhaal zoals het nu 600jr geleden is gegaan en leggen we ook een link met het heden. Zoals de zeespiegelstijging en het dynamisch kustbeheer met specialisten aan het woord.

Acteurs
Hans Beijer,
Arlette van de Kemp,
Robert-Jan van Dijk

Specialisten
Frits David Zeiler -Historicus
Nancy de Jong- Archeologe
Petra Goessen – HHNK/ kustbeheer

Productie en Redactie
Stichting Tijdgeest

Script en Muziek
Hans Langeree

Opname en interviews
Matthijs Holtrop